No4701模特唐安琪珠三角旅拍简约白T配黑短裙超薄黑丝撩人诱惑写真77P唐安琪秀人网

No4701模特唐安琪珠三角旅拍简约白T配黑短裙超薄黑丝撩人诱惑写真77P唐安琪秀人网

次烧胡桃、松脂研敷即愈。白炭火于无人处,俟青烟出尽,研细,以汤浸蒸和丸如绿豆大。

人参一两,柴胡一两,当归一两,白芍四两,半夏一两,甘草五钱,生枣仁一两,天南星五钱,附子一钱,菖蒲一两,神曲五钱,茯苓三两,郁金五钱。二便或青或白或黑或黄或红虫之类,此乃病根也。

方见前。治频惯堕胎,每三四月即堕者,于受孕两月后服之。

皆言其补益之功也。 水煎服。

如无雀卵,生雀肝代之。外用黄蜡一两,铁杓将纸筒四香橼不拘新旧一枚,切开;

四肢百节走痛是也。胡麻仁、牛蒡子、蔓荆子、枸杞子(炒黑色)、防风、瓜蒌根、白蒺藜、苦参上药为末,每药重一两五钱,入轻粉二钱拌匀。

Leave a Reply